Üdvözli Önt Bátaapáti!

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt településünk honlapján!

Megtisztelő számomra, hogy internetes kalandozása során "ránk kattintott" és érdeklődik falunk múltja, jelene, jövője iránt. Őszintén remélem, hogy folyamatosan aktualizált honlapunkon megtalálható információk arra ösztönzik Önt, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk. Várom Önt Bátaapátiban, fogadja el vendégszeretetünket és éljen a településünk nyújtotta lehetőségekkel.

Darabos Józsefné
polgármester


Községünkről képekben
- Hírek -


Bursa Hungarica a felsőoktatási hallgatók részére

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS a 2017. évre vonatkozóan
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Kedves Látogató!

Örömmel értesítjük,:
hogy a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló látogatóközpontjának felszíni bemutatóterme újra megkezdte működését.
A felszín alatti bemutatóterem - az építési munkálatok miatt - bizonytalan ideig továbbra sem látogatható.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Nyitvatartás: csütörtökönként 09.00 és 16.00 között
Bejelentkezés: latogatas@rhk.hu vagy +36 75/519-5672016. október 15. Szüreti nap

Program:
• 14:00-tól: felvonulás a településen
Bíró-Bíróné kikérése

• Fellépők:
• Bátaapáti Aranyfácán Néptánc Egyesület
• Badra hastánc csoport
• Medinai Dukátók
• Bátaapáti Aranyfácán Néptánc Egyesület
• 17:30-tól: Sztárvendég: Balázs Pali
• 18:00-tól 24:00-ig: Bál
zenél: Topánka Mihály

A helyszínen büfé, kirakodóvásár, kézműves asztal várja az érdeklődőket.

Szeretettel várom Önöket!

Darabos Józsefné
polgármesterHirdetmény

F E L H Í V Á S
óvodai beíratásra


Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2016. (III.10.) KT határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre az Óvodába való beíratás

2016. április 25. (hétfő) 8.00-14.00 óráig
2016. április 26. (kedd) 8.00-14.00 óráig


lesz a Bátaapáti Óvodában (Bátaapáti Hűvösvölgy u. 2)
.
A működési (felvételi) körzethatár: Bátaapáti és Mőcsény közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint
- a gyermek orvosi igazolása,
- a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;
- étkezdési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

Be kell íratni azt a gyermeket, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti,
valamint az a gyermek, aki 2016/2017-ös nevelési év során betölti a 3. életévét.

Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.
Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyeztetés után, 2016. május 20-ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön a választott óvodában.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

Bakó Józsefné
jegyző
Hirdetmény

(közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről)

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 7/2013. (VII.12) önkormányzati rendelete értelmében a Bátaapáti Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) az alábbi szabályok alkalmazandóak:

A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.

1.) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:
a.) a forgatási helyszín esetén : 150 Ft/m2/nap
b.) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetén: 100 Ft /m2/nap

2.) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

3.) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használata nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

4.) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

Bakó Józsefné sk
jegyző