Adatvédelmi Szabályzat

A bataapati.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit és elvárásait, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Forrás: Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő

A "bataapati.hu" honlap a községet bemutató fotók az MBM Stúdió (továbbiakban a készítő) kizárólagos tulajdonát képezik.
Azokat csak a szerzővel történő egyeztetés után szabad közzé tenni, bármely módon felhasználni.

E-mail: hello.volgyseg[kukac]gmail.com