Civil szervezeteinkNyugdíjas KlubKlubunk 1995 szeptemberében alakult Solymosi Gézáné kezdeményezésére, melynek célja a falu nyugdíjasainak összefogása, szabadidejének hasznos eltöltése.
A klubvezetőségében változás volt azóta, de hagyományainkat továbbra is fenntartjuk. Gyűléseiket, összejöveteleinket hely hiány miatt a falu iskolájában tartottuk 2000 agusztusáig.1996-tól folyamatosan voltak meghívott vendégeink. Például a Tolna megyei területi parlamenti képviselőnk orvosok: belgyógyász, nőgyógyász, házi orvos. Több helyről hívtunk természetgyógyászokat, és nem utolsósorban Jászai Joli néni is vendégünk volt.

Megalakulásunk óta rendszeresen részt veszünk a falu kulturális életében, eseményein. 1996 nyarán megalakult a klubon belül a nyugdíjas énekkar 16 fővel.
Felléptünk a falu közös karácsonyi ünnepélyén, a pünkösdi rendezvényen és a szüreti felvonuláson. Minden évben megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált nyugdíjas farsang, decemberben pedig a mikulás ünnepély. Ennek nagy sikere van évről – évre. Az énekkar megalakulása óta minden évben egy szerenáddal teszi tiszteletét a falu Polgármesterénél és a képviselő testületi tagjainál névnapjuk alkalmából. Tagjaink részére negyed évente tartunk névnapi összejöveteleket. Minden év nyarán egynapos kirándulást szervezünk a tagok részére. Útjaink során sok új és kellemes élménnyel lettünk gazdagabbak. Többször jártunk Budapesten, de bejártuk az ország nagyobb városait mint például Keszthely, Esztergom, Veszprém, Szeged, Herend. Minden év tavaszán részt veszünk a falu szépítésében, parkosításában.
2000. Agusztus 20-án átadásra került falurendezvény keretén belül a Bátaapáti ifjúsági és nyugdíjasház. Összejöveteleinket, rendezvényeinket azóta itt tartjuk.Nő Klub


A klub 2004-ben alakult, a településen élő nők hasznos időtöltésére. A helyi rendezvényeken való részvétel és segítség is részét képezi a munkánknak.
Éves programjaink között szerepel:
♦ színház látogatás
♦ erdei túra
♦ éves nagy kirándulásokat szervezünk minden évben
♦ Mártonnapi rendezvény és
♦ Télapó rendezvény megszervezése

A Klub vezetője:
♦ Snellempergerné Vódli Anikó
Vezetőhelyettes:
♦ Darabos Józsefné
Pénztárosok:
♦ Horváth Jánosné
♦ Ömböliné Farkas Renáta

Elérhetőségünk:

Mobil: +36 30/ 469 0742Bátaapáti "Jóbarát" Egyesület


♦ Az egyesület célja a működési területén élők összefogása, bartáságok kialakítása, gyermekeink baráti kapcsolatok kialakítására való nevelése, védelme.

♦ Az idősek és fiatalok összefogása, Bátaapáti falu felvirágoztatása.

♦ A településünk és környéke tisztántartása.

♦ A településen élő gyermekek természethez szoktatása (erdei túrák szervezése).

♦ A községünk közigazgatási határán belül parlagfű és egyéb káros növények írtása.

♦ A helyi önkormányzat rendezvényeinek segítése (ünnepek, falunap).


Elnök: Illésné Nagy MónikaAranyfácán Néptánc Egyesület


A Bátaapáti Aranyfácán Néptánc Egyesület 2012. szeptemberében ünnepli fenállásának 13. évfordulóját. A tánccsoport 1998-ban alakult 12 fővel. Jelenleg 20 fős a tánccsoport.
2007-től a tánccsoport bejegyzett egyesületként működik. Ebben a tizenkétéves ciklusban sok helyi és vidéki rendezvényen vett részt.
A két korosztályos csoport tagjai dél-dunántúli (Sárközi, Rábaközi, Szetmári) táncokat adnak elő.

Az egyesület elnöke:
♦ Darabos Józsefné
Művészeti vezető:
♦ Farkas Tibor

Elérhetőségünk:

Darabos Józsfené 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 29/A.Erdei Alapítvány


Az 1980-as évek végén 1990-es évek elején indult útjára a Tárcaközi Célprojekt (később Nemzeti Projekt), melynek célkitűzése a Paksi Atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésének megoldása volt. Ennek keretében kezdődött meg országszerte a telephely-kiválasztás előkészítése.
1989-ben a Paksi Atomerőmű létrehozott Bátaapátiban egy tájékoztató irodát, ahol a falubeliek a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban felmerült kérdéseikre kaphattak választ, illetve az erőmű folyamatosan és naprakészen tájékoztatta a lakosokat a hulladéktároló létesítésének szakaszairól, a kutatások eredményeiről.
Erdei Lajos (alapítványunk névadója) a Paksi Atomerőmű munkatársaként e tájékoztató munka kapcsán került kapcsolatba Bátaapátival, illetve az akkori Községi Tanáccsal és annak elnökével Krachun Szilárddal. Közvetlen munkakapcsolatuk révén fogalmazódott meg bennük egy alapítvány létrehozásának gondolata, melynek eredményeként „megszületett” az ERDEI ALAPÍTVÁNY. Az alapító okirat aláírására 1990. május 25-én került sor, melyet a Tolna Megyei Bíróság 1990. június 04. napján jegyzett be.
Kezdeti célként fogalmazták meg a község közművelődésének, óvodájának és iskolájának oktatási színvonalának emelését, valamint e célok megvalósításához szükséges infrastruktúra megteremtését.
A Bátaapáti Önkormányzat Képviselő testülete 2011. január 07-én meghozott határozata alapján az alapítványt 3 fős kuratórium képviseli:
Elnök:
♦ Kásler Mónika
Tagok:
♦ Kaszásné Horeczky Krisztina
♦ Füle Mária

Napjainkban községünkben a közélet eseményekben, programokban gazdag, melyet köszönhetünk kreatív civil szervezeteinknek, tehetséges sportolóinknak, lelkes pedagógusainknak és óvoda vezetésnek.

Nem telik el egy hónap sem az évből rendezvények nélkül, melyek sikeres lebonyolításához, az iskolások és óvodások életének színesebbé tételéhez megrendezett kirándulásokhoz, színházlátogatásokhoz nyújt anyagi támogatást az alapítványunk, a minden évben a meghirdetett pályázataink útján.

Legfőbb támogatónk maga a Bátaapáti Önkormányzat, azonban alapítványunk köszönettel fogadja a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását a 18852754 - 1 - 17 adószámra.