IskolaTantestületünk

Tornóczky Gábor
tagintézményvezető
Elérhetősége: 74/409-215

Tornóczky Gáborné (Tünde)

Matus Mária

Péterné Halbich GyörgyiIskolai beiratás


* A szülő (gondviselő) a meghírdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
* A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős.
* A felvételről az iskola igazgatója dönt.
* A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körezetében lakik.
* Amennyiben más iskolába kívánja beiratni, azt a körzeti iskolában is be kell jelenteni, "befogadó nyilatkozatot" ki kell adni.
* A körzeti iskolába kell bejelneteni azt is, ha a gyermek tanulmányait külföldön kívánja folytatni.

Mit kell vinni az iskolai beiratásra ?
* Szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát,
* Szülő (gondviselő) és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
* az iskolaérettségi igazolást.