Bátaapáti Óvoda és KonyhaMunkatársaink
Kaszásné Horeczky Krisztina
óvodavezető


Helle Janka
óvónő, jelenleg GYES-en


helyettesíti: Becze Tünde


Füle Julianna
dajka


Szentpál Franciska
élelmezésvezető


Gáspár Istvánné
szakácsnő


Simonics Jánosné
konyhalány
Különös közéleti lista letölthető .pdf formátumban 2016.

Különös közéleti lista letölthető .pdf formátumban 2015.

Az óvodai SZMSZ és Házirend letölthető .pdf formátumban

Óvodai jelentkezés

Mit kell hozni az oviba?

* Váltócipő vagy szandál- csoportszobai viseletre
* Váltás fehérnemű, póló (zokni is)-„baleset" esetére
* Benti, kényelmes ruha
* Kinti, udvari, kényelmes, időjárásnak megfelelő ruházat (lehessen bepiszkolni!)
* Kinti cipő
* Egészségügyi törzslap (a tényleges tartózkodási helyen illetékes védőnőtől kell elkérni- a bölcsiseknek is!)
* Orvosi igazolás- "Közösségbe mehet" (3 napnál nem régebbi)
Iskolai beiratás


* A szülő (gondviselő) a meghírdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
* A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős.
* A felvételről az iskola igazgatója dönt.
* A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körezetében lakik.
* Amennyiben más iskolába kívánja beiratni, azt a körzeti iskolában is be kell jelenteni, "befogadó nyilatkozatot" ki kell adni.
* A körzeti iskolába kell bejelneteni azt is, ha a gyermek tanulmányait külföldön kívánja folytatni.

Mit kell vinni az iskolai beiratásra ?
* Szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát,
* Szülő (gondviselő) és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
* az iskolaérettségi igazolást.


Pedagógiai ElvünkAz óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik.

Az óvoda felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. A gyermekközösség fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját.

Bővebb iránymutatás a Pedagógiai Programban olvasható.Hasznos honlapok


Weöres Sándor
Mély erdőn ibolya-virágMély erdőn
ibolya-virág,
elrejt jól
a boróka-ág.
Minek is rejt az az ág,
gyere, tágas a világ,
mély erdőn
ibolya-virág.