• Bátaapáti hivatalos honlapja

  • Iskola
 
      
Elérhetőségünk:
 
Cím: 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 6.
 
Telefon: 74/409-215
 
 
    
 
    
 
Tantestületünk
 
Tornóczky Gábor  tagintézményvezető - Elérhetősége: 74/409-215
 
Tornóczky Gáborné (Tünde)
 
    
 
     
 
 
   
 
    
 
Iskolai beiratás
 
     
 

* A szülő (gondviselő) a meghírdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
* A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős.
* A felvételről az iskola igazgatója dönt.
* A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körezetében lakik.
* Amennyiben más iskolába kívánja beiratni, azt a körzeti iskolában is be kell jelenteni, "befogadó nyilatkozatot" ki kell adni.
* A körzeti iskolába kell bejelneteni azt is, ha a gyermek tanulmányait külföldön kívánja folytatni.

Mit kell vinni az iskolai beiratásra ?
* Szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát,
* Szülő (gondviselő) és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
* az iskolaérettségi igazolást.

 
   
 
     

 
   
   
 • Bátaapáti Község hivatalos honlapja

© Bátaapáti Község Önkormányzata

 • Készült: 2020..