• Bátaapáti hivatalos honlapja

  • Óvoda
 
      
Elérhetőségünk:
 
Cím: 7164 Bátaapáti, Hűvösvölgy utca 2.
Telefon: +36 74/ 409-051
E-mail bataapatiovoda[kukac]freemail.hu
   
   
Munkatársaink:
Kaszásné Horeczky Krisztina
óvodavezető
Helle Janka
óvónő
Füle Julianna
dajka
Szentpál Franciska
élelmezésvezető
Gáspár Istvánné
szakácsnő
Simonics Jánosné
konyhalány
    
    
Mit kell hozni az oviba?
     
* Váltócipő vagy szandál- csoportszobai viseletre
* Váltás fehérnemű, póló (zokni is)-„baleset" esetére
* Benti, kényelmes ruha
* Kinti, udvari, kényelmes, időjárásnak megfelelő ruházat (lehessen bepiszkolni!)
* Kinti cipő
* Egészségügyi törzslap (a tényleges tartózkodási helyen illetékes védőnőtől kell elkérni- a bölcsiseknek is!)
* Orvosi igazolás- "Közösségbe mehet" (3 napnál nem régebbi)
     
     
Iskolai beiratás
     

* A szülő (gondviselő) a meghírdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
* A tankötelezettség teljesítéséért a szülő felelős.
* A felvételről az iskola igazgatója dönt.
* A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körezetében lakik.
* Amennyiben más iskolába kívánja beiratni, azt a körzeti iskolában is be kell jelenteni, "befogadó nyilatkozatot" ki kell adni.
* A körzeti iskolába kell bejelneteni azt is, ha a gyermek tanulmányait külföldön kívánja folytatni.

Mit kell vinni az iskolai beiratásra ?
* Szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát,
* Szülő (gondviselő) és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
* az iskolaérettségi igazolást.

     
    
Pedagógiai Elvünk
    

Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik.

Az óvoda felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. A gyermekközösség fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját.

    

 
   
   
 • Bátaapáti Község hivatalos honlapja

© Bátaapáti Község Önkormányzata

 • Készült: 2020..